Nexedu

Nexedu Vietnam Training Joint Stock Company

Team Lucky Brand

Brand Identity

15-09-2020

  

NexEdu Việt Nam - Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Egroup với lĩnh vực hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực chất lượng cao, cung cấp các giải pháp về đào tạo qua hệ quản trị đào tạo (Learning Management System) hay còn gọi là đào tạo trực tuyến.

 

 

          

Với vai trò là đơn vị tư vấn thiết kế, Lucky Brand đã đưa ra giải pháp về tổng thể hệ thống nhận diện thương hiệu trên cơ sở logo hiện hành. Điểm độc đáo của hệ thống đó là chi tiết đồ họa được phát triển từ chính biểu tượng của logo dưới dạng cấu trúc lưới. Phong cách thiết kế hiện đại, thể hiện rõ thông điệp và sứ mệnh của Nexedu hướng tới.

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bắt đầu dự án cùng chúng tôi     

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với chúng tôi

Kết nối
với chúng tôi

26TT33 KĐT Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

info@luckybrand.vn

0797671779 / 0986086272

Download Profile

Bắt đầu dự án cùng chúng tôi!

Hãy gửi cho Lucky Brand những mong muốn và yêu cầu của bạn, chúng tôi tin rằng những giải pháp của
chúng tôi sẽ giúp Thương hiệu / Sản phẩm của bạn trở nên tuyệt vời hơn!