NexEdu Branding


NexEdu Việt Nam - Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Egroup với lĩnh vực hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực chất lượng cao, cung cấp các giải pháp về đào tạo qua hệ quản trị đào tạo (Learning Management System) hay còn gọi là đào tạo trực tuyến. Với vai trò là đơn vị tư vấn thiết kế,Lucky Brand đã đưa ra giải pháp về tổng thể hệ thống nhận diện thương hiệu trên cơ sở logo hiện hành. Điểm độc đáo của hệ thống đó là chi tiết đồ họa được phát triển từ chính biểu tượng của logo dưới dạng cấu trúc lưới. Phong cách thiết kế hiện đại thể hiện rõ thông điệp và sứ mệnh của Nexedu hướng tới.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án thiết kế Branding
Thương hiệu: NexEdu
Thực hiện bởi: Lucky Brand Agency
Tìm hiểu dịch vụ tại: 
CATEGORIES:
Download Profile