lucky lott advertisement


Lukylott/Ứng dụng sổ số chính thống

Mục tiêu: Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ mua hộ, giữ hộ vé số Vietlott qua App được tất cả khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

Giải Pháp: Với vai trò là nhà tư vấn, thiết kế, Luckyband mang đến giải pháp truyền thông ở từng giai đoạn nhằm thu về khách hàng mục tiêu. Việc tạo ra các sản phẩm Flyer, Poster... trên các ứng dụng: mobile, oto, xe bus, Poster trong các tòa nhà lớn nhằm quảng bá thương hiệu tốt hơn, giúp thương hiệu dần tiếp cận với những khách hàng.

 

 

CATEGORIES:
Download Profile